dilluns, 11 de novembre de 2013

Agenda

Un compendi -no gaire exhaustiu però actualitzat- d'activitats que us poden interessar...

Commemoracions 2018
700 anys de la creació de l'Arxiu General de la Corona d'Aragó (1318)
550 anys de la mort de Joanot Martorell (1468), autor de Tirant lo Blanc
150 anys del naixement de Pompeu Fabra (1868), normativitzador del català
100 anys del naixement de Manuel de Pedrolo (1918), escriptor català
Vegeu altres esdeveniments i personalitats commemorats enguany

Exposicions i esdeveniments
TARRACO VIVA 2018
Tarragona (13-27 maig 2018)
Tarraco Viva és un festival cultural internacional dedicat i especialitzat en la divulgació històrica d'època romana que se celebra des de 1998. Des de fa uns anys, cada nova edició se centra en un àmbit temàtic que posa en connexió la història de l'antiga Roma amb la de les grans civilitzacions del Mediterrani clàssic. La present edició està dedicada a la relació entre l'esport i la cultura.

Ifni, la mili dels catalans a l'Àfrica  
Museu de les Cultures del Món (a partir del 23 gener 2018)
«[...] una exposició que pretén explorar l’experiència ambivalent viscuda pels joves catalans que foren soldats de lleva destinats a Ifni. A l’atzar d’un sorteig que els envià a complir llurs deures militars als turons pelats d’aquella malaguanyada colònia s’afegí, a partir de 1957, el trauma d’una guerra d’alliberament censurada pel règim franquista i, de 1958 en endavant, la tensió pròpia d’un armistici que es mantingué fins l’abandonament definitiu de la colònia.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------